S dotáciou na nájomné ďalej zájdeš

Autor: Miroslav Žiak | 25.6.2020 o 15:09 | (upravené 28.6.2020 o 21:44) Karma článku: 2,52 | Prečítané:  464x

Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu majú negatívny vplyv na fungovanie spoločnosti. Najhlavnejšie nákladové položky podnikateľov štát vyriešil a na rad prichádzajú dotácie na úhradu nájomného. 

Reakcie vlády SR, na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení, v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, mali rôznu povahu. Medzi jedny z najhlavnejších nákladových položiek podnikateľov bezpochyby patria mzdy, energie, úvery, lízingy a nájmy. Prvé tri zmienené položky sme vyriešili. Mzdy preplatí štát (alikvotne), náklady na energie sa znížia a banka splátky pri podaní žiadosti o odklad odloží. Poslednú položku nájomné, rieši predkladaná dotácia na nájomné, rozvedená dole v texte.   

Opatrenia prijaté na zamedzenie šírenia koronavírusu eliminovali R0 (číslo R0 predpovedá počet ľudí, ktorí sa môžu nakaziť danou chorobou alebo vírusom od jednej infikovanej osoby) a súčasne ratifikované opatrenia majú vážny dosah na fungovanie podnikov. Tieto podniky stratili väčšinu svojich príjmov, majú nedostatok likvidity a vykazujú niektoré náklady, aj keď sa ich podnikateľská aktivita významne obmedzila. Uvedený jav môže vyústiť do platobnej neschopnosti, ktorá by postihla nielen dotknutú firmu, ale aj sieť napojených dodávateľov a zamestnancov, a celkovo ekonomiku Slovenska.

 

Schéma štátnej pomoci na úhradu nájomného ( ďalej len „schéma“)

Vypracovanú schému štátnej pomoci musela najskôr odobriť Európska komisia. Schéma sa vzťahuje na všetky sektory s výnimkou finančného sektora a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Výzva vyhlásená na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné na základe schválenej schémy, nadobúda platnosť 23.06.2020 a termín ukončenia platnosti je stanovený na 30.11.2020. Vzhľadom na predpokladaný vysoký dopyt žiadosti zo strany nájomcov, Ministerstvo hospodárstva vytvorilo odporúčací harmonogram podávania žiadosti, v závislosti od príslušnosti žiadateľa k danému kraju.

 

Podotýkame, že nárok na dotáciu na úhradu nájomného budú mať tí žiadatelia, ktorí mali sťažené užívanie svojho nájmu. (Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté príslušnými úradmi, pre detailnejšie informácie viď: https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html )

 

Ako to teda je s dotáciou na nájomné?

 • Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa (predpoklad poskytnutia dotácie je dohoda nájomcu a prenajímateľa na výške poskytnutej zľavy). Ak sa chce nájomca uchádzať o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa, musí spĺňať najmä tieto podmienky:
 • má s prenajímateľom uzavretú zmluvu, (oprášte si nájomnú zmluvu, keďže pri podávaní žiadosti budete potrebovať nasledovné údaje: identifikácia predmetu nájmu, účinnosť zmluvy aj ukončenie, ak teda k nemu došlo, výška sumy nájomného, zľava z nájomného ...)
 • nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. februáru 2020,
 • Užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
 1. uzavretím prevádzky opatreniami na úseku verejného zdravotníctva,
 2. znemožnením užívania prevádzky z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach,
 3. podstatným obmedzením prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke.
 • nemá nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení a taktiež má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • nie je podnik v ťažkostiach (osobitý prepočet vzťahujúci sa na hospodárske výsledky spoločnosti za predchádzajúci kalendárny rok (2019),
 • neporušil zákon nelegálneho zamestnávania...
 • Výška dotácie na nájomné – Štát poskytne pomoc do výšky rovnajúcej sa dohodnutej zľave. Maximálna výška pomoci je 50 % z nákladov na nájomné, ale maximálne 800 000 € na podnik.  Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti. Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.
 • Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle  spojené s nájmom (upratovanie, energie, stráženie) a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Všetky platby za plnenia obvykle spojené s nájmom budete musieť v plnej výške uhradiť prenajímateľovi. Ak nebude možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného (napríklad podľa nájomnej zmluvy sú v cene nájomného zahrnuté aj energie), bude sa vychádzať z toho, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Len na zvyšnú časť nájomného môžete získať dotáciu.
 • DPH nie je oprávnený výdavok (nevzťahuje sa naň DPH), ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

 

Ako na podanie žiadosti o dotáciu na úhradu nájmu?

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa.  Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu. Žiadosť musí byť podpísaná za obe strany, všetkými oprávnenými osobami oboch subjektov, kvalifikovaným elektronickým podpisom a predkladá sa výlučne elektronicky prostredníctvom špeciálneho formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk

Postupnosť krokov je v zjednodušenej forme nasledovná (pre viac informácií pozri https://najmy.mhsr.sk/ziadost.html )

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Chceli ho odstrániť, jeho imidžu uškodil Gučík. Kto je Maroš Žilinka?

Za generálneho prokurátora ho musí vymenovať prezidentka.

Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Kto vráti generálnej prokuratúre dôstojnosť?

Maroš Žilinka už nebude môcť úrad len tak udržiavať.


Už ste čítali?